[BumpClub] [Süldiluuletused] [Poltergeisti saar] [Recycle Bin Fanclub] [ T h e  b e s t  o f  E R R O R s ] [K&A] [    T    ] [Nupud]

	Kõige eest, mis minus head võib leida, 
	võlgnen ma tänu maitseainetele.

					Sült.